, 27 сентября 2023, среда Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Главная страница»Кредитные организации»Сеф Интернейшнл УКО

Количество просмотров страницы 104200
Информация об организации
Сеф Интернейшнл УКО
Центральный офис Ереван, Ереван, Центр
Երվանդ Քոչարի փողոց 19/19, 0070
Телефон(ы) (374 77) 130 130
(374 60) 61 30 30
Факс (374 10) 57 50 55
Эл.почта [email protected]
Веб-сайт https://sefmicro.org/
Лицензия
Название филиала
Адрес
Телефон(ы)
1. Երևան մասնաճյուղ Ереван, Ереван
Центр, Երվանդ Քոչարի փողոց 19/19, 0070
(374 77) 130 130
(374 60) 61 30 30
на карте
2. Աբովյան մասնաճյուղ Котайк, Абовян
Օգոստոսի 23, թիվ 1/2, 2201
(374 222) 32599
на карте
3. Արարատ մասնաճյուղ Арарат, Арташат
Օգոստոսի 23/79 բ
(374 235) 2 22 92
на карте
4. Արթիկ մասնաճյուղ Ширак, Артик
Տոնականյան փողոց 7/3, 3001
(374 244) 5 29 99
на карте
5. Արմավիր մասնաճյուղ Армавир, Армавир
Երևանյան փողոց թիվ 33/5, 0909
(374 237) 2 00 32
на карте
6. Գլխամասային գրասենյա.. Ереван, Ереван
Канакер-Зейтун, Դավիթ Անհաղթ 23, 44-45, 0014
(374 10) 20 28 22
на карте
7. Գյումրի մասնաճյուղ Ширак, Гюмри
Տիգրան Մեծի 1/3, 3101
(374 312) 4 72 62
на карте
8. Գորիսի մասնաճյուղ Сюник, Горис
Կոմիտաս փողոց, 26/24, 3201
(374 284) 2 58 79
на карте
9. Էջմիածին մասնաճյուղ Армавир, Эчмиадзин
Բաղրամյան փողոց 4/2, 1105
(374 231) 41094
на карте
10. Թալին մասնաճյուղ Арагацотн, Талин
Սպանդարյան 3/2, 0501
(374 249) 2 34 94
на карте
11. Իջևան մասնաճյուղ Тавуш, Иджеван
Ա. Մելիքբեկյան 4, 4001
(374 263) 4 00 48
на карте
12. Կապան մասնաճյուղ Сюник, Капан
Մելիք-Ստեփանյան փ. 10, շենք 33/1, 3301
(374 285) 5 21 94
(374 285) 5 21 94
на карте
13. Կենտրոն մասնաճյուղ Ереван, Ереван
Центр, Հյուսիսային Պողոտա 6/23
(374 10) 50 14 02
на карте
14. Մասիս մասնաճյուղ Арарат, Масис
Մ. Հերացու փողոց 13, 0801
(374 236) 4 54 44
на карте
15. Մեղրիի մասնաճյուղ Сюник, Мегри
Զ Անդրանիկի փ. 26/26, 3401
(374 286) 4 23 37
на карте
16. Նոյեմբերյան մասնաճյո.. Тавуш, Ноемберян
Զորավար Անդրանիկի փողոց 6/2, 4101
(374 266) 2 45 55
на карте
17. Նոր Բայազետ մասնաճյո.. Гегаркуник, Гавар
Զորավար Անդրանիկի 31, 1203
(374 264) 2 58 00
на карте
18. Սիսիան մասնաճյուղ Сюник, Сисиан
Իսրայելյան փողոց 6/6, 3501
(374 283) 2 66 01
на карте
19. Ստեփանավանի մասնաճյո.. Лори, Степанаван
Գ. Նժդեհի փ. 6ա, 1901
(374 256) 2 40 14
на карте
20. Վայոց Ձորի մասնաճյու.. Вайоц Дзор, Ехегнадзор
Պարույր Սևակի 4/02, 3601
(374 281) 2 06 23
на карте
21. Վանաձոր մասնաճյուղ Лори, Ванадзор
Տիգրան Մեծի պողոտա 59/1, 2013
(374 322) 2 39 51
на карте