Rate.am

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ

Գլխամաս
Գլխամաս
Գլխամաս
Երևան, Կենտրոն, Московян 35, 0002
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Աբովյան-ԿԲ
Աբովյան-ԿԲ
Աբովյան-ԿԲ
Կոտայք, Աբովյան, փ. Կարմիր Բանակայինների 25
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Աբովյան-Հատիս
Աբովյան-Հատիս
Աբովյան-Հատիս
Կոտայք, Աբովյան, ք. Աբովյան, փ. Հատիսի 1/81
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ախուրյան
Ախուրյան
Ախուրյան
Շիրակ, Ախուրյան, Ջրաշինարարների 1/2, 2601
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ամասիա
Ամասիա
Ամասիա
Շիրակ, Ամասիա, 25 փողոց, 4–րդ շենք
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի11:55-15:15Երեքշաբթի11:55-15:15Չորեքշաբթի11:55-15:15Հինգշաբթի11:55-15:15Ուրբաթ11:55-15:15Շաբաթ11:55-15:15ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Աշտարակ
Աշտարակ
Աշտարակ
Արագածոտն, Աշտարակ, Հանրապետության 18
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ապարան
Ապարան
Ապարան
Արագածոտն, Ապարան, Բաղրամյան 14, 0301
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Երևան, Արաբկիր, Ազատության 20, 0014
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արարատ
Արարատ
Արարատ
Արարատ, Վեդի, Արարատյան 61/1, 61/2, 0601
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:30Երեքշաբթի09:15-17:30Չորեքշաբթի09:15-17:30Հինգշաբթի09:15-17:30Ուրբաթ09:15-17:30ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արթիկ
Արթիկ
Արթիկ
Շիրակ, Արթիկ, Բաղրամյան 24, 3004
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արմավիր
Արմավիր
Արմավիր
Արմավիր, Արմավիր, Մյասնիկյան 15ա, 0901
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արտաշատ
Արտաշատ
Արտաշատ
Արարատ, Արտաշատ, Օգոստոսի 23, 117ա, 0706
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Բաղրամյան
Բաղրամյան
Բաղրամյան
Արմավիր, Բաղրամյան (Բաղրամյանի տարածաշրջան), Արարատյան փող.42, 1001
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:30Երեքշաբթի09:15-17:30Չորեքշաբթի09:15-17:30Հինգշաբթի09:15-17:30Ուրբաթ09:15-17:30ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Բերդ
Բերդ
Բերդ
Տավուշ, Բերդ, Այգեստան 2բ, 4201
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Բյուրեղավան
Բյուրեղավան
Բյուրեղավան
Կոտայք, Բյուրեղավան, Աբովյան 15, 2214
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի11:55-15:15Երեքշաբթի11:55-15:15Չորեքշաբթի11:55-15:15Հինգշաբթի11:55-15:15Ուրբաթ11:55-15:15Շաբաթ11:55-15:15ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Գյումրի
Գյումրի
Գյումրի
Շիրակ, Գյումրի, Գորկու 78, 3102
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ09:15-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Գորիս
Գորիս
Գորիս
Սյունիք, Գորիս, Սյունիքի 14, 3201
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Դիլիջան
Դիլիջան
Դիլիջան
Տավուշ, Դիլիջան, Գորկու 19, 3901
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Եղեգնաձոր
Եղեգնաձոր
Եղեգնաձոր
Վայոց Ձոր, Եղեգնաձոր, Մոմիկի 6, 3601
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Էջմիածին
Էջմիածին
Էջմիածին
Արմավիր, Էջմիածին, Բաղրամյան 2, 1105
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Երևան, Կենտրոն, Տիգրան Մեծ 48/40, 0018
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թալին
Թալին
Թալին
Արագածոտն, Թալին, Շահումյան 1, 0501
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 10
Թիվ 10
Թիվ 10
Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի 15, 0069
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 14
Թիվ 14
Թիվ 14
Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Քանաքեռցու 123
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 15
Թիվ 15
Թիվ 15
Երևան, Նոր Նորք, Նորքի 1-ին զանգված 68, 0011
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 2
Թիվ 2
Թիվ 2
Երևան, Արաբկիր, Կոմիտաս 41, 0051
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 21
Թիվ 21
Թիվ 21
Երևան, Նոր Նորք, Նորքի 9-րդ զանգված, 3
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 23
Թիվ 23
Թիվ 23
Երևան, Աջափնյակ, Շինարարների 25, 0099
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 29
Թիվ 29
Թիվ 29
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Արարատյան 1-ին զանգված 10/4, 0068
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:30Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 3
Թիվ 3
Թիվ 3
Երևան, Արաբկիր, Կիևյան 19, 0033
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 33
Թիվ 33
Թիվ 33
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Հ/Ա Ա1 թաղամաս 161
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 35
Թիվ 35
Թիվ 35
Երևան, Շենգավիթ, Բագրատունյաց 13/113, 0039
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 4
Թիվ 4
Թիվ 4
Երևան, Կենտրոն, Բաղրամյան 56, 0019
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի12:00-15:00Երեքշաբթի12:00-15:00Չորեքշաբթի12:00-15:00Հինգշաբթի12:00-15:00Ուրբաթ12:00-15:00Շաբաթ12:00-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 43
Թիվ 43
Թիվ 43
Երևան, Կենտրոն, Մաշտոցի 20, 0002
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 57
Թիվ 57
Թիվ 57
Շիրակ, Գյումրի, Ռիժկովի 5, 3104
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 58
Թիվ 58
Թիվ 58
Շիրակ, Գյումրի, Պարույր Սևակի 1, 3126
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 6
Թիվ 6
Թիվ 6
Երևան, Էրեբունի, Էրեբունի 31, 0020
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 76
Թիվ 76
Թիվ 76
Կոտայք, Հրազդան, Միկրոշրջան 78, 2302
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թիվ 83
Թիվ 83
Թիվ 83
Լոռի, Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 53, 2021
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թումանյան
Թումանյան
Թումանյան
Լոռի, Ալավերդի, Ջրավազյանի 2ա, 1702
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Թումանյան
Թումանյան
Թումանյան
Երևան, Կենտրոն, փ. Թումանյան 20/20 (Բարև)
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Իջևան
Իջևան
Իջևան
Տավուշ, Իջևան, Մելիքբեկյան 10/2
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Խորհրդային
Խորհրդային
Խորհրդային
Երևան, Ավան, Իսահակյան միկրոշրջան, Բաբաջանյան 3, 0064
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ծաղկահովիտ
Ծաղկահովիտ
Ծաղկահովիտ
Արագածոտն, Ծաղկահովիտ, Բժշկյան 9/4
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Կամո
Կամո
Կամո
Գեղարքունիք, Գավառ, Բոշնաղյան 17, 1201
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Կապան
Կապան
Կապան
Սյունիք, Կապան, Ստեփանյան 10, 3301
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Կոտայք
Կոտայք
Կոտայք
Կոտայք, Աբովյան, Հանրապետության 1/66/1, 2207
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:00-14:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Հրազդան
Հրազդան
Հրազդան
Կոտայք, Հրազդան, Կենտրոն 6, 2301
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ09:15-17:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ճամբարակ
Ճամբարակ
Ճամբարակ
Գեղարքունիք, Ճամբարակ, Գարեգին Նժդեհի 124, 1301
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մաշտոց
Մաշտոց
Մաշտոց
Երևան, Դավթաշեն, Տիգրան Պետրոսյան 31/1, 0054
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մասիս
Մասիս
Մասիս
Արարատ, Մասիս, Արարատյան 3, 0801
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մարալիկ
Մարալիկ
Մարալիկ
Շիրակ, Մարալիկ, Հր. Շահինյան 3/1, 2901
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մարտունի
Մարտունի
Մարտունի
Գեղարքունիք, Մարտունի, Մյասնիկյան 33
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մեղրի
Մեղրի
Մեղրի
Սյունիք, Մեղրի, Շահումյան 2, 3401
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մյասնիկյան
Մյասնիկյան
Մյասնիկյան
Երևան, Կենտրոն, Կորյունի 6, 0009
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-15:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մոսկվա
Մոսկվա
Մոսկվա
Երևան, Կենտրոն, Արգիշտի 7, 0015
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Նար-Դոս
Նար-Դոս
Նար-Դոս
Երևան, Կենտրոն, փ. Նար-Դոսի 75/70 (Երևան Սիթի)
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Նոյեմբերյան
Նոյեմբերյան
Նոյեմբերյան
Տավուշ, Նոյեմբերյան, Կամոյի 8, 4101
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Նորք
Նորք
Նորք
Երևան, Նոր Նորք, Մուրադյան 1, 92, 0079
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Շահումյան
Շահումյան
Շահումյան
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Սեբաստիա 14/55, 0065
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Երևան, Շենգավիթ, Գարեգին Նժդեհի 8, 52, 0006
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Չարենցավան
Չարենցավան
Չարենցավան
Կոտայք, Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս, թիվ 4, 2501
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Պուշկին
Պուշկին
Պուշկին
Երևան, Կենտրոն, Պուշկինի փող. , 3/1 շենք, 0010
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:30Երեքշաբթի09:15-17:30Չորեքշաբթի09:15-17:30Հինգշաբթի09:15-17:30Ուրբաթ09:15-17:30ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ջերմուկ
Ջերմուկ
Ջերմուկ
Վայոց Ձոր, Ջերմուկ, Վարդանյան 1, 3701
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Սևան
Սևան
Սևան
Գեղարքունիք, Սևան, Սևանցու 9ա
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ09:00-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Սիսիան
Սիսիան
Սիսիան
Սյունիք, Սիսիան, Ադոնցի 4, 3501
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:30Երեքշաբթի09:15-17:30Չորեքշաբթի09:15-17:30Հինգշաբթի09:15-17:30Ուրբաթ09:15-17:30ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Սպանդարյան
Սպանդարյան
Սպանդարյան
Երևան, Կենտրոն, Մաշտոցի 10, թիվ 23, 0015
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-17:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Սպիտակ
Սպիտակ
Սպիտակ
Լոռի, Սպիտակ, Քաղ.Հրապարակ, ուղիղ կամարաշար 1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ստեփանավան
Ստեփանավան
Ստեփանավան
Լոռի, Ստեփանավան, Գարեգին Նժդեհի 9, 1901
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Վայք
Վայք
Վայք
Վայոց Ձոր, Վայք, Շահումյան 100, 3801
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Վանաձոր
Վանաձոր
Վանաձոր
Լոռի, Վանաձոր, Գրիգոր Լուսավորիչ 38/1, 2021
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Վարդենիս
Վարդենիս
Վարդենիս
Գեղարքունիք, Վարդենիս, Երևանյան 25
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Տաշիր
Տաշիր
Տաշիր
Լոռի, Տաշիր, 6-րդ թաղամաս 8ա
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-17:00Երեքշաբթի09:15-17:00Չորեքշաբթի09:15-17:00Հինգշաբթի09:15-17:00Ուրբաթ09:15-17:00Շաբաթ10:30-15:00ԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Րաֆֆի փ
Րաֆֆի փ
Րաֆֆի փ
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Րաֆֆի 55/1 (Երևան Սիթի)
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Rate.am
Փոխանակման կետ
Տվյալները տրամադրված են համապատասխան կազմակերպությունների կողմից` պաշտոնական կայքերի միջոցով։ Rate.am - ը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների ճշգրտության համար: Մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել համապատասխան կազմակերպությանը: