Rate.am

ԱրարատԲանկ

Գլխամաս
Գլխամաս
Գլխամաս
Երևան, Կենտրոն, Բյուզանդ 87 շենք, թիվ 85
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-17:00Երեքշաբթի09:00-17:00Չորեքշաբթի09:00-17:00Հինգշաբթի09:00-17:00Ուրբաթ09:00-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Աբովյան
Աբովյան
Աբովյան
Կոտայք, Աբովյան, Հանրապետության 1/21
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Ագարակ
Ագարակ
Ագարակ
Սյունիք, Ավան ագարակ, Ավան Ագարակ, Մաքսակետ
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի00:00-23:59Երեքշաբթի00:00-23:59Չորեքշաբթի00:00-23:59Հինգշաբթի00:00-23:59Ուրբաթ00:00-23:59Շաբաթ00:00-23:59Կիրակի00:00-23:59
Աշտարակ
Աշտարակ
Աշտարակ
Արագածոտն, Աշտարակ, Տիգրան Մեծի 18
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Երևան, Աջափնյակ, Բեկնազարյան 5/8
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Ավան 1
Ավան 1
Ավան 1
Երևան, Ավան, Խուդյակով 222
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Ավան-Առինջ
Ավան-Առինջ
Ավան-Առինջ
Երևան, Ավան, 2-րդ միկրոշրջան 7/8
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Երևան, Արաբկիր, Կոմիտաս 56
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Արարատյան
Արարատյան
Արարատյան
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Ծովակալ Իսակովի 10բ
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00Շաբաթ10:00-14:00ԿիրակիՓակ է
Արմավիր
Արմավիր
Արմավիր
Արմավիր, Արմավիր, Հանրապետության 6
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Արշակունյաց
Արշակունյաց
Արշակունյաց
Երևան, Կենտրոն, Արշակունյաց 15
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Արտաշատ
Արտաշատ
Արտաշատ
Արարատ, Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փողոց 95
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Բագրատաշեն 1, 2
Բագրատաշեն 1, 2
Բագրատաշեն 1, 2
Տավուշ, Բագրատաշեն, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի Բագրատաշեն մաքսային կետ
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի00:00-23:59Երեքշաբթի00:00-23:59Չորեքշաբթի00:00-23:59Հինգշաբթի00:00-23:59Ուրբաթ00:00-23:59Շաբաթ00:00-23:59Կիրակի00:00-23:59
Բավրա
Բավրա
Բավրա
Շիրակ, Բավրա, Մաքսակետ
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի00:00-23:59Երեքշաբթի00:00-23:59Չորեքշաբթի00:00-23:59Հինգշաբթի00:00-23:59Ուրբաթ00:00-23:59Շաբաթ00:00-23:59Կիրակի00:00-23:59
Բյուզանդ
Բյուզանդ
Բյուզանդ
Երևան, Կենտրոն, Փ․ Բյուզանդի 1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Գյումրի
Գյումրի
Գյումրի
Շիրակ, Գյումրի, Գարեգին Նժդեհի փողոց 10/12
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Գյումրի մաքսատուն
Գյումրի մաքսատուն
Գյումրի մաքսատուն
Շիրակ, Գյումրի, Թբիլիսյան խճուղի 2/14
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00Շաբաթ10:00-14:00ԿիրակիՓակ է
Գյումրի-2
Գյումրի-2
Գյումրի-2
Շիրակ, Գյումրի, Շիրակացու 63
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Գոգավան
Գոգավան
Գոգավան
Լոռի, Գոգավան, Գուգարքի տարածաշրջանային մաքսատան կազմում գործող Գոգավան-Պրիվոլնոյե մաքսակետի տարածք
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի00:00-23:59Երեքշաբթի00:00-23:59Չորեքշաբթի00:00-23:59Հինգշաբթի00:00-23:59Ուրբաթ00:00-23:59Շաբաթ00:00-23:59Կիրակի00:00-23:59
Գորիս
Գորիս
Գորիս
Սյունիք, Գորիս, Մաշտոցի 6/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Դավիթաշեն
Դավիթաշեն
Դավիթաշեն
Երևան, Դավթաշեն, Տիգրան Պետրոսյան 44/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Դիլիջան
Դիլիջան
Դիլիջան
Տավուշ, Դիլիջան, Գետափի 6ա
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Զարգացում
Զարգացում
Զարգացում
Երևան, Կենտրոն, Պարոնյան 21/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Զեյթուն
Զեյթուն
Զեյթուն
Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Պարույր Սևակ 51/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Էլիտ Պլազա
Էլիտ Պլազա
Էլիտ Պլազա
Երևան, Կենտրոն, Մովսես Խորենացի 15
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Էջմիածին
Էջմիածին
Էջմիածին
Արմավիր, Էջմիածին, Մեսրոպ Մաշտոց 6բ/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Երևան, Էրեբունի, Խաղաղ Դոնի 13/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Իջևան
Իջևան
Իջևան
Տավուշ, Իջևան, Երևանյան 5/3-2
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Իսահակյան
Իսահակյան
Իսահակյան
Երևան, Կենտրոն, Նալբանդյան փողոց, 43-րդ շենք, թիվ 24
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Խորենացի
Խորենացի
Խորենացի
Երևան, Կենտրոն, Մովսես Խորենացի 24/7
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00Շաբաթ10:00-16:00ԿիրակիՓակ է
Ծաղկաձոր
Ծաղկաձոր
Ծաղկաձոր
Կոտայք, Ծաղկաձոր, Գր․ Մագիստրոսի 2-րդ շենք
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00Շաբաթ10:00-16:00ԿիրակիՓակ է
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Երևան, Կենտրոն, Պուշկին 19
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-20:00Երեքշաբթի08:45-20:00Չորեքշաբթի08:45-20:00Հինգշաբթի08:45-20:00Ուրբաթ08:45-20:00Շաբաթ10:00-16:00Կիրակի11:00-15:00
Կոմիտաս
Կոմիտաս
Կոմիտաս
Երևան, Արաբկիր, Կոմիտաս 12/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00Շաբաթ10:00-16:00ԿիրակիՓակ է
Կոտայք
Կոտայք
Կոտայք
Կոտայք, Առինջ, Գ թաղամաս, 9-րդ փողոց թիվ 2 առևտրի սրահ
Աշխատանքային ժամեր
ԵրկուշաբթիՓակ էԵրեքշաբթի10:00-18:00Չորեքշաբթի10:00-18:00Հինգշաբթի10:00-18:00Ուրբաթ10:00-18:00Շաբաթ10:00-18:00ԿիրակիՓակ է
Հրազդան
Հրազդան
Հրազդան
Կոտայք, Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս 78/3
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Մալաթիա
Մալաթիա
Մալաթիա
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Րաֆֆու 39/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00Շաբաթ10:00-14:00ԿիրակիՓակ է
Մաշտոց
Մաշտոց
Մաշտոց
Երևան, Կենտրոն, Մաշտոցի 25
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-20:00Երեքշաբթի08:45-20:00Չորեքշաբթի08:45-20:00Հինգշաբթի08:45-20:00Ուրբաթ08:45-20:00Շաբաթ10:00-16:00ԿիրակիՓակ է
Մասիս
Մասիս
Մասիս
Արարատ, Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ 17
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Մարտունի
Մարտունի
Մարտունի
Գեղարքունիք, Մարտունի, Մյասնիկյան 42/2
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Նոր Արեշ
Նոր Արեշ
Նոր Արեշ
Երևան, Էրեբունի, Գաջեգործների 76
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00Շաբաթ09:00-13:00ԿիրակիՓակ է
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Երևան, Նոր Նորք, Գայի պողոտա 15/5
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00Շաբաթ10:00-15:00ԿիրակիՓակ է
Նոր-Նորք 1
Նոր-Նորք 1
Նոր-Նորք 1
Երևան, Նոր Նորք, Հունան Ավետիսյան 46/5
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Նուբարաշեն
Նուբարաշեն
Նուբարաշեն
Երևան, Էրեբունի, Նուբարաշեն թ. 11 16/12
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Երևան, Շենգավիթ, Գարեգին Նժդեհի 29/33
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Շիրակ
Շիրակ
Շիրակ
Շիրակ, Գյումրի, Արագածի 2/6
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00Շաբաթ10:00-14:00ԿիրակիՓակ է
Ուսանողական
Ուսանողական
Ուսանողական
Երևան, Կենտրոն, Ալեք Մանուկյան 1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Չարենցավան
Չարենցավան
Չարենցավան
Կոտայք, Չարենցավան, Խանջյան փողոց թիվ 1 առևտրի սրահում
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Ջրվեժ
Ջրվեժ
Ջրվեժ
Երևան, Նոր Նորք, Ա. Քոչինյան 4/2
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00Շաբաթ10:00-14:00ԿիրակիՓակ է
Սեբաստիա
Սեբաստիա
Սեբաստիա
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Սեբաստիա 141/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Սևան
Սևան
Սևան
Գեղարքունիք, Սևան, Նաիրյան 142/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Սիսիան
Սիսիան
Սիսիան
Սյունիք, Սիսիան, Շաքիի համայնք, Երևան մայրուղու 7-րդ կիլոմետր
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Սպիտակ
Սպիտակ
Սպիտակ
Լոռի, Սպիտակ, Թորոսյան 13
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Վանաձոր
Վանաձոր
Վանաձոր
Լոռի, Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 40
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի08:45-17:00Երեքշաբթի08:45-17:00Չորեքշաբթի08:45-17:00Հինգշաբթի08:45-17:00Ուրբաթ08:45-17:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ է
Վանաձոր-1
Վանաձոր-1
Վանաձոր-1
Լոռի, Վանաձոր, Մոսկովյան 44
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00Շաբաթ10:00-13:00ԿիրակիՓակ է
Rate.am
Տվյալները տրամադրված են համապատասխան կազմակերպությունների կողմից` պաշտոնական կայքերի միջոցով։ Rate.am - ը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների ճշգրտության համար: Մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել համապատասխան կազմակերպությանը: