Rate.am

ԱՄԻՕ Բանկ

Գլխամասային գրասենյակ
Գլխամասային գրասենյակ
Գլխամասային գրասենյակ
Երևան, Կենտրոն, Նալբանդյան 48, 0010
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Աբովյան
Աբովյան
Աբովյան
Կոտայք, Աբովյան, Ռոսսիայի փող. թիվ 1/20
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ագարակ
Ագարակ
Ագարակ
Սյունիք, Ավան ագարակ, Գ. Նժդեհի 76
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ալաշկերտ
Ալաշկերտ
Ալաշկերտ
Գեղարքունիք, Մարտունի, Պռոշյան փողոց 2 շենք, թիվ 17-18
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Աշտարակ
Աշտարակ
Աշտարակ
Արագածոտն, Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 16
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Երևան, Աջափնյակ, Բաշինջաղյան փողոց, 165/2
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Ավան
Ավան
Ավան
Երևան, Ավան, Խուդյակով 165/4
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Երևան, Արաբկիր, Ն. Ադոնցի 17 շենք, 58 շինություն
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արարատ
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արթիկ
Արթիկ
Արթիկ
Շիրակ, Արթիկ, Բաղրամյան փողոց, թիվ 14/10
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արմավիր
Արմավիր
Արմավիր
Արմավիր, Արմավիր, Հանրապետւոթյան 6
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արտաշատ
Արտաշատ
Արտաշատ
Արարատ, Արտաշատ, Օգոստոսի 23 փողոց 107
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արտաշիսյան
Արտաշիսյան
Արտաշիսյան
Երևան, Շենգավիթ, Արտաշիսյան փողոց 84/2
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-16:45Երեքշաբթի09:15-16:45Չորեքշաբթի09:15-16:45Հինգշաբթի09:15-16:45Ուրբաթ09:15-16:45ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Արցախ
Արցախ
Արցախ
Երևան, Էրեբունի, Էրեբունու փողոց 23 շենք, 73 և 74 տարածքներ, 0005
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Գավառ
Գավառ
Գավառ
Գեղարքունիք, Գավառ, Բունիաթյան 18/1
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Գյումրի
Գյումրի
Գյումրի
Շիրակ, Գյումրի, Անկախության 8
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Երևան, Դավթաշեն, Տ. Պետրոսյան փողոց, թիվ 1/11
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Զվարթնոց
Զվարթնոց
Զվարթնոց
Զվարթնոց, Զվարթնոց օդանավակայան
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Երևան, Էրեբունի, Տիտոգրադյան փողոց, թիվ 1/4 , 0087
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Իջևան
Իջևան
Իջևան
Տավուշ, Իջևան, Ա. Մելիքբեկյան ÷áÕáó 5/9
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Խորենացի
Խորենացի
Խորենացի
Երևան, Կենտրոն, Եր. Քոչար 24/1, 0018
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Կապան
Կապան
Կապան
Սյունիք, Կապան, Մ. Ստեփանյան փողոց, 3/12
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Երևան, Կենտրոն, Մաշտոցի 20, 0002
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Կոմիտաս
Կոմիտաս
Կոմիտաս
Երևան, Աջափնյակ, Կոմիտասի պողոտա 61 շենք, 60-61 շին.
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Կումայրի
Կումայրի
Կումայրի
Շիրակ, Գյումրի, Թբիլիսյան խճուղի 2/14
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Հրազդան
Հրազդան
Հրազդան
Կոտայք, Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ., 4-րդ փողոց, թիվ 8
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-16:45Երեքշաբթի09:15-16:45Չորեքշաբթի09:15-16:45Հինգշաբթի09:15-16:45Ուրբաթ09:15-16:45ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մալաթիա
Մալաթիա
Մալաթիա
Երևան, Աջափնյակ, Ա. Սարգսյան 19
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մասիս
Մասիս
Մասիս
Արարատ, Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ 55
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Մերգելյան
Մերգելյան
Մերգելյան
Երևան, Արաբկիր, Կոմիտաս 1 շենք,274
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Նոր-Նորք
Նոր-Նորք
Նոր-Նորք
Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 4-րդ նրբանցք, 0062
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Երևան, Շենգավիթ, Գարեգին Նժդեհի 31/36, 0026
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Սեբաստիա
Սեբաստիա
Սեբաստիա
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Րաֆֆու փող., 77 շենք, շինություն 60
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Վանաձոր
Վանաձոր
Վանաձոր
Լոռի, Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 44, 2002
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Տերյան
Տերյան
Տերյան
Երևան, Կենտրոն, Տերյան 69
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:15-16:45Երեքշաբթի09:15-16:45Չորեքշաբթի09:15-16:45Հինգշաբթի09:15-16:45Ուրբաթ09:15-16:45ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Քանաքեռ
Քանաքեռ
Քանաքեռ
Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Զ. Սարկավագի փող., թիվ 72/9 ,
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Քաջազնունի
Քաջազնունի
Քաջազնունի
Երևան, Կենտրոն, Քաջազնունու փողոց 5 շենք, 26 շինություն
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի09:00-18:00Երեքշաբթի09:00-18:00Չորեքշաբթի09:00-18:00Հինգշաբթի09:00-18:00Ուրբաթ09:00-18:00ՇաբաթՓակ էԿիրակիՓակ էՏոներՓակ է
Rate.am
Փոխանակման կետ
Տվյալները տրամադրված են համապատասխան կազմակերպությունների կողմից` պաշտոնական կայքերի միջոցով։ Rate.am - ը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների ճշգրտության համար: Մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել համապատասխան կազմակերպությանը: