, 11 May 2021, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հարգելի Հաճախորդ՝ այս պահին կայքում առկա է որոշակի խնդիր Բանկերի փոխարժեքների հետ կապված։

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 11 May, 20:00 519 524 630 641 7.01 7.25 729 748
2. ArcakhbankArtsakhbank star 19 11 May, 20:00 519.50 524 628.50 640 6.95 7.18 729 744
3. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 9 11 May, 20:00 519.50 524.50 629 643 6.95 7.20 731 747
4. YunibankUnibank star 48 11 May, 20:00 519 524.50 627 641 6.95 7.20 726 748
5. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 63 11 May, 20:00 519 524 626 641 6.93 7.18 727 747
6. Konvers-BankConverse Bank star 36 11 May, 20:00 519.50 524.50 629 639 6.97 7.18 731 743
7. AmeriabankAmeriabank star 20 11 May, 20:00 519 524 630 642 6.97 7.21 733 747
8. EvokabankEvocabank star 14 11 May, 20:00 519.50 524.50 632 640 7.01 7.17 730 744
9. InekobankInecobank star 23 11 May, 20:00 519.50 524.50 629 641 6.93 7.19 728 747
10. AyDi-BankIDBank star 15 11 May, 20:00 519 524 632 642 7 7.22 729 749
11. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 4 11 May, 20:00 519.50 524.50 627 641 6.89 7.17 731 743
12. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 11 May, 20:00 520 524.50 632 640 6.99 7.19 732 740
13. ArdshinbankArdshinbank star 53 11 May, 20:00 519.50 524.50 629 642 6.94 7.19 728 745
14. AraratBankAraratBank star 55 11 May, 20:00 519.50 524.50 625 644 7 7.20 720 749
15. Akba-bankACBA bank star 59 11 May, 20:00 519 524 626 643 6.98 7.27 726 749
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 11 May, 20:00 520 526 630 642 7 7.30
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 11 May, 20:00 519.50 524.50 628 641 6.98 7.20 729 747
Minimum5195246256396.897.17720740
Maximum5205266326447.017.30733749
Average519.38524.41628.79641.356.977.21728.69746.06
Fluctuation (May 09)-0.18+0.03+2.89+2.45+0.01+0.02+7.47+7.47

Currency Converter

I have   I want