, 28 March 2023, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»"Փի-Սի Էլեկտրոնիկս" ՍՊԸ

Page views 38111
Organization details
"Փի-Սի Էլեկտրոնիկս" ՍՊԸ
Head office Yerevan, Yerevan, Malatia-Sebastia
Անդրանիկի 30/30, 0084
Phone(s) 096226462
077216462
Additional info
Fax 010733388
Email [email protected]
URL https://pc-electronics.am
Licence 830
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Գլխամաս
License N-830
Yerevan, Yerevan
Malatia-Sebastia, Անդրանիկի 30/30, 0084
096226462
077216462
See on the map