, 18 September 2021, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»Nor Zovk Gum (Private Entrepreneur Lusine Chalabyan)

Page views 12127
Organization details
Nor Zovk Gum (Private Entrepreneur Lusine Chalabyan)
Head office Yerevan, Kentron
Մովսես Խորենացի 33/7, 0009
Phone(s) 077289677
091289977
Additional info
Fax
Email
URL
Licence 443
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Լուսինե Չալաբյ..
License N-443
Yerevan
Kentron, Մովսես Խորենացի 33/7, 0009
077289677
091289977
See on the map