, 22 September 2019, Sunday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»ՆԱՐ-ԱՌ ՍՊԸ

Page views 10543
Organization details
ՆԱՐ-ԱՌ ՍՊԸ
Head office Yerevan, Kentron
ք.Երևան Սևանի փող.5/1
Phone(s) 055545332
010444561 - 113
Additional info
Fax
Email narar.narar@mail.ru
URL
Licence 826
Branch Name
Address
Phone(s)
1. ՆԱՐ-ԱՌ ՍՊԸ
License N-826
Yerevan
Kentron, ք.Երևան Սևանի փող.5/1
055545332
010444561 - 113
See on the map

Banks

Exchange type

Currency