, 19 October 2019, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Մանրածախ՝ մինչև 1000 USD:  Մեծածախ՝ 1000 USD -ից ավել: 

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Մեկ և ավելի ժամ առաջ թարմացված փոխարժեքներ
1. Ciran-Shinararner-270-ATsiran Shinanrarner star 1 19 Oct, 00:05 475.50 476.50 528.50 530 7.43 7.44 161 161.50
2. Ciran-Barekamutyun-744-AԾիրան Բարեկամություն.. star 1 19 Oct, 00:05 475.50 476.50 528.50 530 7.43 7.44 161 161.50
3. ChARBAKh-AREV-SUPERMARKET-838-A ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄ.. star 1 19 Oct, 00:00 475.50 476.50 528.50 530 7.43 7.44 161 161.50

Currency Converter

I have   I want